بازی رومیزی فربد انگاره مدل زار

نو

فربد انگاره

300,000 تومان

55,000 تومان تخفیف

245,000 تومان

توضیح

در اتاقی از یک مکان مرموز از خواب میپرید که متعلق به یک عمارت متروک است که سایه اهریمن بر این عمارت افتاده است . باید در عمارت به جست  و جو بپرئدازید و اتاق ها را از وجود اهریمن پاکسازی کنید . باید او را در گوشه ای از عمارت به دام بیندازید و از بین ببرید و از عمارت فرار کنید.

اهریمن مانند یک روح سرگردان در اتاق های مختلف پرسه می زند . پلاک های فلزی طلسم که در اتاق ها قرار دارد، ابزار حضور اوست . پس مبارزان باید طلسم را باطل کنند تا اهریمن در پرسه اش محدود تر شود . باید آنقدر دامنه حرکت او را محدود کنید که فقط یک اتاق محل حضور او باشد . نابودی اهریمن تنها هنگامی امکان پذیر است که در یک اتاق به دام بیافتد.

بازی در فصل یک : ” آغاز ” ۴ مرحله دارد.

مرحله ۱ : یافتن اتاق پاک

مرحله ۲ :باطل کردن طلسمها و به دام انداختن اهریمن در یک اتاق

مرحله ۳ : جنگیدن با اهریمن و غلبه بر او

مرحله ۴: فرار از عمارت

 

بازی با استفاده از مهره ، رمل ، اسطرلاب ، سکه های ” جان ” ، سکه های “خرد” و سکه های ابزار انجام می شود . اگر در طول بازی سکه های ” جان ” برای یک بازیکن به صفر برسد ، مهره میمیرد و از دور بازی خارج می شود . در انتها بین مهره هایی که زنده از عمارت فرار کنند ، کسی که بیشترین سکه را دارد قهرمان میدان است .

نظرات کاربران

1397-04-03

ی توضیحی در مورد بازیا بنویسید بهتره

نوشتن نقد و نظر

محصولات بازدید شده