تلفن: 88785720-21
آدرس تهران - مجتمع کامپیوتر پایتخت - برج A - طبقه 9 - واحد 905